Velkommen

Velkommen


Efter en bragende succes med Bornholms Musikfestivals 50-års jubilæumssæson 2018 stiler vi nu frem mod en ligeså succesrig sæson 2019 i perioden 22. juli - 22. august.
Bornholms Musikfestival er landets ældste festival af sin art. Vi nåede i 2018 koncert nr. 600. Dette skyldes en stor velvilje hos bevilgende myndigheder og fonde og ikke mindst det store, uegennyttige arbejde og den entusiasme, vore forgængere i festivalens skiftende bestyrelser har lagt for dagen. Vi hyldede dem og festivalen med en jubilæumsbog, der udkom i forbindelse med 50-års jubilæet.

Bornholms Musikfestival har gennem alle årene hvilet på tre hovedhjørnesten: Koncerterne skal have en høj kvalitet, vi vil vise den fremragende klassiske kammermusik sammen med en stor åbenhed over for den ny musik, og vi vil gerne give mulighed for, at musikere får mulighed for at spille sammen i nye sammenhænge. Disse tre elementer forener vi også i årets program. Vi gør det dels med fejringen af komponisten Martin Lohse sammen med Lohseensemblet (klaverkvartet) og Bjarke Mogensen, dels med Tim Frederiksen, som igen i år vil have workshops, afsluttende med koncerter med up and coming ensembler, dels med genhør af komponisten Ruders med Trio Vitruvi og Lars Anders Tomter, og endelig også med den spanske Vela Saxofonkvartet, hvis deltagere alle er kvinder. Desuden spiller spændende musikere som Poul Høxbro, Elisabeth Holmertz, Frederik Bock (barok), Amandine Savary, Vineta Sareika fra Frankrig og Pål Eide, solo klaver.

Vi takker de mange, der har hjulpet til med at arrangere, afvikle og støtte årets festival, i særdeleshed bestyrelsen for Bornholms Musikfestivals Venner.

Bornholms Musikfestival har i 2018 med stor tak modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Bornholms Musik- og Teaterråd, Brødrene Larsens Legat, Dansk Komponistforening, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Knud Højgaards Fond, Nordea Fonden, Solistforeningen, Sparekassen Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Toyota Fonden, Wilhelm Hansen Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og 15. Juni Fonden.

Arrangørerne
info@bornholms-musikfestival.dk

 

”Projektet er støttet af Dansk Komponist Forenings Produktionspulje og KODA´s Kulturelle Midler”

I anledningen af jubilæet udgav bestyrelsen en bog om festivalens historie, personligheder, koncerter, mm. gennem 50 år. Bogens titel er "Bornholms Musikfestival 50 År". Se menuen under 50-Års jubilæumsbog.


ProgramDownload programhæftet for 2018
(PDF-fil, 1.5 MB; 64 sider)
.


Programmet for 2019 offentliggøres senere.
 
Trykt programhæfte fås også
ved koncertindgangen.

til top